bte365:故阳中无阴谓之孤阳

【组成】四物汤加人参黄耆,一方去芍药,水煎服。

【集注】柯琴曰:经云阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也:故阳中无阴谓之孤阳,阴中无阳谓之死阴。朱震亨曰:四物皆阴,行天地闭塞之令,非长养万物者也,故四物加知柏,久服便能绝孕,谓嫌于无阳耳,此方取参耆配四物,以治阴虚血脱等证,盖阴阳互为其根,阴虚则阳无所附,所以烦热燥渴,气血相为表里,血脱则气无所归,所以睡卧不宁,然阴虚无骤补之法,计在培阴以藏阳,血脱有生血之机,必先补气,此阳生阴随,血随气行之理也,故曰:阴虚则无气,无气则死矣,此方得仲景白虎加人参之义,而扩充者乎,前辈治阴虚用八珍十全,卒不获效者,因甘草之甘,不达下焦,白朮之燥,不利肾阴,茯苓渗泄,碍乎生升,肉桂辛热,动其虚火,此六味皆醇厚和平而滋润,服之则气血疏通,内外调和,合于圣度矣。

删补名医方论》目录

治一切失血过多,阴亏气弱,烦热作渴,睡卧不宁等证。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图