bte365汤亦主之

100.燥伤胃阴,五汁饮主之,玉竹麦门冬汤亦主之。

〔玉竹麦门冬汤〕甘寒法。

玉竹〔三钱〕、麦冬〔三钱〕、沙参〔二钱〕、生甘草〔一钱〕。

水五杯,煮取二杯,分二次服。土气者加生扁豆。气虚者加人参

101.胃液干燥,外感已净者,牛乳饮主之。

此以津血填津血法也。

〔牛乳饮〕甘寒法。

牛乳〔一杯〕,重汤炖热,顿服之,甚者日再服。

102.燥证气血两燔者,玉女煎主之。

汪按:燥证路径无多,故方法甚简,始用辛凉,继用甘凉,与温热相似,但温热传至中焦,间有当用寒苦者,燥证则惟喜柔润,最忌苦燥,断无用之之理矣。其有湿未退而燥已起,及上燥下湿,下燥上湿者,俱见湿门。

温病条辨》目录

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图